MS translationteam

Prenosimo Vašu poruku na druge jezike.

O nama

MS TEAM 021 je iskusan, pouzdan i efikasan tim prevodilaca.

Pružamo usluge pismenog i usmenog prevođenja, lekture i redakture tekstova. Uz pomoć odlično organizovane mreže prevodilaca učinićemo sve da se Vaš biznis brže širi, adekvatno prenoseći Vašu poruku na druge jezike.

Ako želite pouzdanog partnera za usluge prevođenja, obratite nam se!

Tu smo da Vam pomognemo da eliminišete jezičke barijere.

Poverljivost dokumenata i čuvanje poslovne tajne su zagarantovani.

Usluge

Pružamo usluge pismenog i usmenog prevođenja za većinu evropskih jezika. Specijalizovani smo za prevođenje na ruski i engleski jezik u oblastima: naftna i gasna industrija, arhitektura i građevinarstvo, ekonomija, mašinstvo, elektrotehnika, medicina, marketing, pravo, informacione tehnologije, turizam i ugostiteljstvo.

Pismeno prevođenje

Pismeni prevodi se obračunavaju na osnovu broja prevodilačkih stranica prevedenog teksta. Prevodilačka stranica sadrži 1800 slovnih mesta sa razmacima (word count). Cena prevedene stranice zavisi od kombinacije jezika sa/na koji se prevodi,stručnosti teksta koji se prevodi , kao i od toga, koliki je broj stranica koje se prevode.

Pismeni prevodi sa overom sudskog tumača, tj. stalnog sudskog prevodioca

Sudski tumač ili sudski prevodilac je lice koje poseduje licencu (rešenje) izdatu od strane Ministarstva Pravde ili druge nadležne ustanove u zavisnosti od države u kojoj se licenca izdaje i svaki prevod koji je overen od strane sudskog tumača, tj. stalnog sudskog prevodioca predstavlja zvaničan dokument.

Usmeno prevođenje

Jedinica mere za simultano i konsekutivno prevođenje je 1 sat prevođenja.

Simultano prevođenje je prevođenje prilikom kojeg prevodioci, najčešće u tandemu, u prevodilačkoj kabini prevode govoreći skoro istovremeno sa govornikom, dok slušaoci slušaju prevod preko bežičnih slušalica. Koristi se za prevođenje konferencija, simpozijuma, poslovnih foruma i drugih događaja koji podrazumevaju veći broj učesnika .

Konsekutivno prevođenje podrazumeva prevođenje u kratkim odlomcima, posle izlaganja govornika. Ova tehnika prevođenja pogodnija je za prevođenje na manjim sastancima, u okviru manjih radnih grupa.

Kontaktirajte nas

Odgovorićemo Vam u najkraćem mogućem roku.

Đorđa Servickog 1/1,
21000 Novi Sad, Serbia
+381-60-0168-188
+381-60-0168-128
office@msteam021.com